Plesmanduin Nieuwbouw |

Den Haag

Opdrachtgever: Impact Vastgoed

Locatie: Plesmanweg Den Haag

Aannemer: n.t.b.

Categorie: Woningbouw

Gerealiseerd: in ontwikkeling

Fotografie: Renders door 6×6 en Architektenkombinatie

 

 

Plesmanduin: meest unieke woonlocatie in Den Haag

Het rijksmonument aan de Plesmanweg dat ooit als KLM-hoofdkantoor werd gebouwd, krijgt een nieuw leven na de transformatie tot woongebouw. De uitbreiding van het kantoorgebouw uit de jaren 80 – ‘de Saxofoon’- zal bovendien plaatsmaken voor 3 nieuwe appartementengebouwen in een glooiend duinlandschap. Deze 3 losse volumes worden in de richting van de contour van de huidige Saxofoon gepositioneerd. De gebouwen vormen met elkaar een sterk ensemble, waarbij ten opzichte van het monument een duidelijk eigen karakter ontstaat. Integraal met het landschappelijke concept dat rond alle gebouwen op Plesmanduin ligt ontstaat een overtuigend beeld waarin oud en nieuw samen sterker zijn, zonder dat er concurrentie ontstaat. Enkele overeenkomsten in structuur en geleding tonen verwantschap, zonder letterlijk onderdelen over te nemen. Kenmerkende verbijzonderingen als ronde hoeken, set-backs en cesures in de volumecompositie hebben in een andere architectuur vorm gekregen in de nieuwbouw. De ronde hoeken zorgen tevens voor ruimere doorzichten op en over het Plesmanduin. Gevelrasters van metselwerk omvatten ruime raamkaders, met riante kozijnoppervlaktes en een invulling van keramisch materiaal. De kroonlijst van het plan wordt gevormd door de twee daklagen en een penthouse. Deze lagen hebben een duidelijke set back waarmee ruime groene dakterrassen ontstaan, die meer privacy leveren en verbinding vormen met het groene landschap beneden. Tussen deze losse volumes door wordt het karakteristieke duinlandschap van het Hubertusduin doorgetrokken tot aan het Monument. Tussen de nieuwe gebouwen en het Monument wordt zo een openbaar, uitnodigend en groen binnengebied gevormd, met hoogteverschillen, onverharde duinpaadjes en wandelroutes die verbonden zijn met de omliggende paden. Daaronder ligt geheel geïntegreerd in het landschap de parkeergarage die aansluit op de bestaande monumentale fietsparkeerkelder.