Watergeuspark|

Leiden

Opdrachtgever: FSD (Fransje Sprunken Development)

Locatie: Zoeterwoudsekade, Leiden

Aannemer: n.t.b.

Categorie: Woningbouw, Utiliteitsbouw, Stedenbouw

Gerealiseerd: in ontwikkeling

Fotografie: Renders door Architektenkombinatie, François Verhoeven, RenderArt

Landschapsontwerp: Delva Landscape Architecture

Vergroenen, verbinden en verdichten.

Watergeuspark is een bijzonder project van 4 mixed-used gebouwen in een levendig openbaar toegankelijk park aan de Trekvliet in Leiden. Watergeuspark sluit hiermee aan bij de aantrekkelijke Leidse stad die zich karakteriseert als een stad om te wonen, leren, werken, te ontspannen en te leven.

Het concept is vergroenen, verbinden en verdichten. Vergroenen door het bestaande industriegebied te slopen en een ondergrondse parkeergarage te realiseren waardoor de mogelijkheid ontstaat om een bijzonder stadspark te maken, verbinden door de Trekvliet weer zichtbaar en toegankelijk te maken voor nieuwe en bestaande bewoners van de achterliggende wijk en verdichten door hoogwaardige architectuur met een divers (woon)programma te realiseren die aansluit bij de woonvraag van Leiden.

Het plan heeft als basis het groene park waarin zich 4 bouwvolumes bevinden. Parallel aan de Zoeterwoudseweg is de laagbouw gesitueerd om een relatie aan te gaan met de omgeving. Deze bebouwingsstrook wordt doorbroken middels een aantal doorgangen om een fysieke en visuele verbinding te maken vanuit de wijk naar de Trekvliet. Loodrecht op deze bebouwing en de Trekvliet liggen drie hoogteaccenten die het groene park verdelen in drie groene gebieden. Het hoogste accent ligt in het verlengde van de Tomatenstraat om de nieuwe gebiedsontwikkeling te verankeren in de stedenbouwkundige context.

De architectuur van het plan heeft een duidelijke verticale structuur die middels een variatie aan bijzondere elementen, zoals een balkon, loggia, erker, frans balkon, is ingevuld. Naast het gebruik van andere gevelmaterialen zijn de gevels aan de Zoeterwoudseweg meer rigide ingedeeld om te contrasteren met de speelse en gevarieerde gevels van de accenten aan het park. De accenten hebben een grote variatie aan gevelinvullingen wat er toe leidt dat de woningen in de gebouwen een variatie krijgen in grootte en specificatie. Hiermee weerspiegelen de diverse woningen in de gebouwen de beoogde diversiteit aan bewoners van de wijk en stad. De accenten krijgen naar boven een steeds lichtere en open structuur door het gebruik van minder zware materialen en kleuren. Daarnaast is de verticale structuur naar boven toe ingevuld met meer open bijzondere elementen. De onderzijde van het gebouw is vooral aards gekleurd, maar naar boven toe verandert de gevel naar brons en zilver-bronzen kleuren. Deze eenduidige kwaliteit is in het gehele plan terug te vinden.

Programmatisch gezien bestaat het plan uit een combinatie van een volledig ondergrondse parkeergarage, ongeveer 7.000m2 commerciële ruimtes en een grote variatie aan verschillende appartementen. In totaal bevinden zich in het plan ongeveer 350 woningen, waarvan een gedeelte bestaat uit sociale huurwoningen.

Watergeuspark wordt een groene verblijfplaats waar bestaande en nieuwe inwoners van Leiden kunnen wonen, ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten waardoor het karakter van het gebied structureel zal verbeteren. Het Watergeuspark levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de duurzame groei van Leiden.