Park 070 |

Voorburg

Opdrachtgever: Schoutenbouw Leidschendam & BPD Delft

Locatie: Prinses Beatrixlaan, Voorburg

Aannemer:  Schoutenbouw Leidschendam

Categorie: Woningbouw | Stedenbouw

Gerealiseerd: 2022

Landschapsontwerp: Copijn

Fotografie: Peter de Ruig

Groene autovrije woonwijk
op de oude kelder van het CBS

De locatie ligt aan het eind van het nieuw vormgegeven stadspark ’t Loo en wordt begrensd door de spoorlijn Den Haag – Leiden en de Randstadrail. Dit is de locatie van het voormalige CBS-gebouw, destijds het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland, dat circulair is gesloopt. De enorme parkeer-/atoomkelder is als garage hergebruikt en vormt een verhoogd podium waarop de groene, duurzame en geheel autovrije woonwijk is gerealiseerd.

Twee vierkante bouwblokken, in maat en schaal gerelateerd aan de naastgelegen CIAM-stempels, omsluiten groene binnenhoven. Eén van de blokken is iets het park in geschoven waardoor deze beter zichtbaar is vanuit park ’t Loo. Vanuit de hoekwoningen kan met grote ramen teruggekeken worden het langgerekte park in. Twee hoogteaccenten versterken het karakter van het plan. De middentoren, opgetrokken op de oude betonschijven van het CBS-gebouw verbindt de twee stempels en vormt zo het centrale scharnierpunt van het plan. De hoektoren markeert het einde van de historische as van het park ’t Loo en vormt een landmark vanaf het spoor.

Ook in de architectuur vormen de torens, tuinmuren, kopgevels en penantestructuur het verbindende element.  De invulling middels de kaders laat de variatie aan programma zien. De gemeenschappelijke entrees van kelder, hoven en appartementengebouwen hebben allen een verbijzondering in materiaal en vorm.

Met de auto geheel ondergronds en de woningontsluiting grotendeels vanuit de hoven kan het park tot tegen het plan aanlopen. Aangezien de hoven ook landschappelijk zijn ingericht ontstaan groene routes tot aan de voordeuren. Door de half-verhoogde ligging van het plan op de parkeergarage kijken aan de buitenzijde de bewoners uit over de omgeving en kunnen er terrassen direct aan het park liggen.

De entrees van de woningen kunnen zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde van de bouwblokken liggen. Daar waar het blok aan de straat grenst liggen de entrees aan de buitenzijde, de langs het park gelegen woningen hebben entrees aan het binnenhof. Dit gevarieerde groene binnengebied met een mix van tuintjes en entrees zorgt voor sociale betrokkenheid en cohesie.

Voor dit plan zijn bijzondere woningtypes ontwikkeld waarbij woningen binnen dezelfde beuk door elkaar zijn verweven. Dit concept is zowel toegepast bij grondgebonden woningen aan het park als bij kleinere, door een middengang ontsloten appartementen aan de spoorzijde. Al deze woningen hebben zo contact met zowel het binnenhof als uitzicht op het omliggende park en hebben altijd een zonnige en een geluidluwe zijde.

kantoorgebouw CBS

Impressie Park 070