Tasmanhof |

Den Haag

Opdrachtgever: Haag Wonen / Dura Vermeer

Locatie: Tasmanstraat Zeeheldenkwartier, Den Haag

Aannemer:  Dura Vermeer Leidschendam

Categorie: Woningbouw | Stedenbouw

Gerealiseerd: 2015

De voormalige schoollocatie is door HaagWonen t.b.v. de ontwikkeling voor particuliere woningbouw en voor zorgwonen verworven.
De locatie ligt aan de Tasmanstraat in de Zeeheldenbuurt nabij Centrum Den Haag. Op de dure grond betroffen de ontwikkelingen in eerste instantie het privé gebruik van de totale locatie. In overleg met de buurt Zeeheldenkwartier en de gemeente Den Haag is de bouwlocatie gehalveerd tot het tegen een parkeergarage gelegen achterterrein en kon de wijk met een stadstuin aan straat verblijd worden. HaagWonen heeft als sociale woningbouwvereniging aan good-will gewonnen, de buurt heeft de stadstuin en de bewoners van HaagWonen kijken daarop uit.
Een prachtig voorbeeld van geslaagd overleg tussen verschillende belanghebbenden.

Al met al staat in deze binnenstedelijke locatie geen flatgebouw maar een ‘woongebouw’. Het ingetogen en verzorgd gedetailleerde woongebouw geeft rugdekking aan de uitbundige stadstuin met allerlei activiteiten. Woongebouw en stadstuin versterken elkaar, een verrijking en verlevendiging van de buurt en de stad. De sociale cohesie, levendigheid en de betrokkenheid worden in de wijk versterkt.

De plek met allerlei activiteiten (zoals moestuin, gezamenlijk eten, spelen, onderwijs e.d.) leidt tot ontmoeting en versterkt de onderlinge emotionele binding. Voor de bewoners (ook voor kinderen) in een stad kan kennis van de natuur en het leven een opmaat zijn naar bedrijvigheid, vernieuwing, creativiteit en ondernemerschap.