Evertshuis | Bodegraven

Evertshuis / 3 in 1

Een gemeenschappelijke en verbeterde huisvesting ten behoeve van drie voor de Gemeente Bodegraven Reeuwijk belangrijke instellingen: kunst-cultuur-educatief centrum Evertshuis, de bibliotheek en het gemeentelijk Klant Contact Centrum. Met als gemeenschappelijk doel: de burger bereiken, ruimte creëren voor een efficiente samenwerking en het benutten van kansen in de dienstverlening en cultureel aanbod voor de bewoners.

Door de afzonderlijke volumes van bestaand en nieuw te laten samenvallen in een centrale hal wordt de eenheid en samenhang zichtbaar. De drie gebouwen openen zich letterlijk in deze centrale ruimte en nodigen uit tot meer activiteit. Kortom, een inspirerende omgeving voor Bodegraven Reeuwijk.

Bekijk hier het interieur

Evertshuis Bodegraven 2
Evertshuis Bodegraven 3

Evertshuis Bodegraven 4

Evertshuis Bodegraven 5

Evertshuis Bodegraven 6

menu