Visie

Opgaves

Onze fascinatie ligt bij het creëren specifieke oplossingen voor vaak complexe binnenstedelijke opgaves. We kijken met respect naar de historische, sociale en economische structuur van de plek en vertalen dit in een gedragen visie op de ontwerpopgave. De opgaves variëren van gebiedsontwikkelingen tot kleine gebouw transformaties of interieurs. Iedere opgave in de stad vergt een specifieke oplossing om actuele thema’s van de locatie te vertalen in overtuigende en heldere concepten met meerwaarde voor de omgeving. Daarbij streven we naar een duidelijke collectieve waarde en verbinding tussen gebruikers en omgeving, dus ook tussen architectuur, openbare ruimte en landschap. Dit leidt tot inspirerende, diverse en vernieuwende oplossingen met een positieve impact. We werken met een open houding naar opdrachtgevers, overheden en betrokkenen om een gemeenschappelijk doel vast te leggen. Daarnaast creëren we ruimte voor participatie van gebruikers en omgeving.

Ambacht en kwaliteit

Met de aandacht en gedrevenheid waarmee we werken aan een grote variatie aan opgaves is ook vakmanschap vereist. Naast onze veertig jaar ervaring dagen we onszelf ook uit steeds nieuwe antwoorden te formuleren op de huidige opgaves. Nieuwe woon- of werkvormen ontwikkelen, nieuwe bouwmethodes levensvatbaar maken en nieuwe materialen integreren in de projecten. Steeds opnieuw zoeken naar de beste oplossing op elk niveau in het project. De structuur, typologie, architectuur, materialen en details moeten een samenhangend geheel vormen. Ongeacht of het een gebied, gebouw of interieur betreft. Zoeken naar tijdloze en verrassende materiaal toepassingen die samen met bouwpartners hoogwaardige en dierbare gebouwen opleveren die uitstralen dat ze met aandacht gemaakt zijn.

Proces

Ontwerpprocessen en vergunningstrajecten zijn tegenwoordig ingewikkeld. Niet alleen door regelgeving maar vooral door de diversiteit aan belanghebbenden en hun wensen en invloeden. Binnen het ontwikkel- en ontwerpteam zijn we als architect een doelgerichte en vasthoudende partner met sensitiviteit om het proces en de belangen te doorgronden waarmee we samen van idee naar project komen. Oplossingen blijven leveren die een evenwichtige balans van alle belangen overtuigend neerzetten is essentieel.

Duurzaamheid

Met ambitie en nieuwsgierigheid zoeken we integraal naar de meest duurzame oplossing voor de opgaves waar we aan werken. Soms zijn dat (rijks)monumenten die door transformatie en verduurzaming een nieuw waardevol leven krijgen en zo blijvend de identiteit van een plek dragen. Vaak zijn het ook gebiedstransformaties of (grote) gebouwen die functioneren als een buurt. Met experts op het gebied van duurzaamheid, natuur en mobiliteit wordt kennis gedeeld en met onze integrale aanpak is duurzaamheid in al onze ontwerpen vanaf de eerste schetsen een belangrijk motief. Gezonde gebouwen en buurten maken waarbij openbare ruimte, een (autovrij)landschap en actuele mobiliteitsconcepten samen een toekomstbestendige en gewaardeerdee plek creëren voor bewoners en gebruikers. Altijd streven we naar gezonde oplossingen, beperking van energiegebruik, vergroening van gebouw & omgeving en we reduceren van de impact van auto’s. Toegepaste bouwmethodes en materialen zijn afgestemd op toekomstige gebruik of hergebruik. Een zorgvuldige en logische detaillering zorgen zowel voor een efficiënte realisatie als voor een waardevolle toekomst van het geheel of van de losse onderdelen wanneer circulaire materialen hergebruikt worden.

TERUG NAAR BUREAU