Vondel en de Zwaan is de entree van woonwijk De Mors in Leiden. Het verbindt de woonbuurt met het hoogstedelijke stationsgebied en vormt een buffer tussen de drukke Plesmanlaan en de achterliggende wijk.
Vanaf de woonbuurt gaat de bouwhoogte getrapt omhoog van 3 á 4 lagen aan de Gerard Brandtstraat naar twee hoogte accenten waarvan de hoogste aan de Plesmanlaan ligt schuin tegenover het ongeveer even hoge Naturalis. Het ensemble bestaat uit 2 gebouwen met in totaal ongeveer 550 woningen, commerciële ruimten, fietsenstallingen en een parkeergarage. Het noordelijke blok opent zich richting het bestaande park Kweeklust.
Het binnenterrein tussen de blokken wordt robuust groen ingericht met bomen, inheemse soorten en krijgt een ruige natuurlijke uitstraling.

Het bestemmingsplan Vondel & de Zwaan is door het college van B&W van de gemeente Leiden goedgekeurd. In september zal dit ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.