Voor Staedion wordt gewerkt aan een pilot om een woongebouw te realiseren, met een hoofddraagconstructie geheel van hout .

De speerpunten van Staedion voor de komende jaren zijn het vergroten van het woningaanbod, en de veerkracht van wijken en leefbaarheid versterken.

Daarnaast hebben zij de nadrukkelijke wens uitgesproken om hun woningvoorraad te verduurzamen. Dit streven tot verduurzaming geldt zowel voor de bestaande voorraad als bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten. Deze duurzaamheidsambitie heeft niet alleen betrekking op energieverbruik en gebruikte energiebronnen, maar ook op het gebruik van biobased materialen en circulariteit in de toekomstige projecten van Staedion. 

Steadion realiseert deze ambities graag door op geschikte locaties in de stad te verdichten. Doordat er gebruik wordt gemaakt van prefab onderdelen is deze bouwmethode juist geschikt voor een kleine binnenstedelijke bouwplaats en wordt er weinig overlast voor de omwonenden veroorzaakt.

Met deze pilot wordt zo een woongebouw ontwikkeld, waarmee deze ambities in samenhang kunnen worden verwezenlijkt.