Aan de rustige straat Kerklaan in de wijk Scheveningen Dorp-Oost te Den Haag ligt de voormalige telefooncentrale van KPN.  Het gebouw dateert, net als de omliggende gebouwen, uit het begin van de twintigste eeuw en is onderdeel van een gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gebouw is in eigendom geweest van KPN, echter is KPN tegenwoordig huurder en gebruikt zij enkel een deel van het gebouw als kantoorruimte en technische centrale.

Het karakteristieke gebouw biedt kansen voor een transformatie naar een fijne woonplek. De ambitie is om het huidige gebouw te transformeren naar een andere functie. Daarnaast wordt een deel van het terrein beschikbaar gemaakt voor de nieuwbouw. Om in te spelen op het woningtekort en de behoefte naar stedelijke verdichting, is gekeken naar het realiseren van woningen op de planlocatie. Met het toevoegen van diverse type duurzame woningen wordt tevens een bijdrage geleverd aan het vergroten van de Haagse woningvoorraad en het vergroenen en verduurzamen van de stad.

Om in de bestaande bouw hoge kwaliteit woningen te kunnen maken en de karakterisitieke bestaande gevel te behouden, zal binnenkant van het gebouw worden geopend. Zo ontstaat er een binnentuin met woningen die aan beide kanten licht binnen krijgen. De woningen op de verdieping worden ontsloten via loopbruggen, wat de buitenruimte een speels karakter geeft.

Op het achterterrein wordt een volume toegevoegd dat refereert naar de vele hofjes met arbeiderswoningen die in de buurt te vinden zijn. Een halfverdiepte parkeergarage biedt voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners. Hierboven ligt op het dek met een groen hof met looppaden en plantvakken vanwaar de n  omliggende woningen worden omsloten. Het woningaanbod speelt in op het vergroten van de diversiteit in de wijk en op het creëren van meer levendigheid op straatniveau en het huidige versteende binnenterrein wordt een groene en parkachtige collectieve (oud- en nieuwbouw) binnenplaats met bomen.