Rond het Binnenhof | Den Haag

Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Defensie,
Tweede Kamer der Staten Generaal en het Kabinet der Koning

Op verzoek van de Rijksgebouwendienst hebben wij in de loop der jaren veel gebouwen bouwkundig beveiligd, zoals het Ministerie van Defensie, het Tweede Kamergebouw en het Kabinet der Koningin. Daarnaast worden ook andere items meegenomen. Voor het Ministerie van Algemene Zaken is de omgeving van de TrĂªveszaal grondig verbouwd en zijn voor het hele gebouw brandwerende voorzieningen aangebracht, met behoud van de monumentale detailleringen. Al met al specialistische ingrepen die met zorg worden uitgevoerd, want het gaat veelal om monumentale gebouwen waarbij niets hetzelfde is.

Rond het Binnenhof KdK 4a

Rond het Binnenhof KdK 4c

Rond het Binnenhof KdK 4d

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

menu