Cartesiusdriehoek | Utrecht

Het nieuwe Cartesiuspark: een groene enclave in hartje Utrecht

De Cartesiusdriehoek in Utrecht was een ‘eiland’ dat in dienst stond van de stad, maar zich aan de verstedelijking wist te onttrekken. Zo was het in de Middeleeuwen in gebruik als stadsweide, onderdeel uit makend van de Utrechtse stadsvrijheid en transformeerde het gebied van ‘Trechter weyde’ tot werkplaats met de aanleg van de treinsporen. De geïsoleerde positie is daarna altijd bepalend geweest voor het gebied en zijn bewoners. De Architektenkombinatie Bos Hofman heeft voor dit gebied een stedenbouwkundige visie ontwikkelt, vanwege de verkoop van de ongerepte driehoek door NS Vastgoed.

Het nieuwe Cartesiuspark wordt onderdeel van een aaneenschakeling van kwalitatieve groene ruimten die voor fietsers en wandelaars goed is verbonden met de andere parken van de stad, de historische binnenstad en de direct omliggende buurten. Ons voorstel voor een groene enclave met woonbuurtjes is een herinterpretatie van de oud-Utrechtse buitenplaats en de ‘Trechter Weyde’.

De nieuwe ‘Trechter Weyde’ wordt verkaveld om kleinschalige bouwvelden te creëren, die later in het proces elk een eigen karakter en kenmerk krijgen. Buurtparkjes en collectieve daktuinen stimuleren daarbij de buurtbeleving in een grotere stedenbouwkundige compositie van bouwvelden. Binnen de woonbuurtjes wordt intimiteit gecreëerd door een zorgvuldige compositie van gebouw- en woning typologieën, architectuur en materialisering. Om dit te faciliteren elimineren de hoge randen rondom het plan de extreme geluidsbelasting en creëert het daarnaast de mogelijkheid om centraal in het plan het nieuwe Cartesiuspark te realiseren.

Van het monumentale CAB-gebouw maken we de drager van het gebiedsconcept en entree van de wijk. Met een krachtig en uitgesproken volume toevoeging, zien wij de mogelijkheid om het monument nog meer betekenis te geven. De iconische afwijking in het stedenbouwkundig concept voltooit het sociaal programmatisch concept door wonen te integreren met werken, leren en ontmoeten. Het CAB-gebouw wordt de drager van de identiteit van de nieuwe ‘Trechter Weyde’.

menu