Expertises & Projecten


Kantoren, woningen, bedrijfspanden, interieurs,
zorg- en culturele instellingen...

Onze kracht is de geïntegreerde aanpak van projecten, het combineren en regisseren van verschillende disciplines binnen één project. Daarbij staat niet de stijl maar de opgave centraal.
Ons bureau bestaat uit een vaste groep architecten, projectleiders en bouwkundig medewerkers met verschillende expertises waardoor er een enorme verscheidenheid aan kennis in huis is. Met onze kennis van duurzaamheid, bouwen, techniek, materialisatie & detaillering willen we niet alleen ruimtelijke vraagstukken oplossen, maar bovenal meerwaarde bieden.
Bovendien is er de afgelopen jaren een verandering in de aard van projecten ontstaan. De vraag verandert van nieuwbouw naar transformatie & hergebruik van gebouwen, waarbij ook een nieuw interieur vaak wordt meegenomen. Onze jarenlange ervaring op al deze gebieden komt daarbij goed van pas.

De ontwerpteams kunnen worden uitgebreid met externe adviseurs. Daardoor komen wij tot geïntegreerde plannen en tot samenhang tussen de disciplines. Tevens ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot inhoud, techniek, tijd en budget bij één partij. Samenwerkingsverbanden gaan we aan met (landschaps-)architecten, constructeurs en installatieadviseurs waar we een goede en lange ervaring mee hebben.

De diversiteit in opdrachten en opdrachtgevers komt tot uitdrukking in de gerealiseerde projecten: grootschalig, kleinschalig, binnenstedelijk, nieuwbouw, hergebruik, restauratie of een combinatie hiervan.

menu