Expertises & Projecten


Kantoren, woningen, bedrijfspanden, interieurs,
zorg- en culturele instellingen...

In de afgelopen jaren veranderde de vraag naar nieuwbouw meer en meer in een vraag naar transformatie & hergebruik van gebouwen waarbij een nieuw interieur nu ook vaak direct wordt meegenomen.

Wij lossen niet alleen graag ruimtelijke vraagstukken op maar willen bovenal meerwaarde bieden. Onze kennis van duurzaamheid, bouwen, techniek, materialisatie & detaillering en onze jarenlange ervaring op al deze gebieden komen daarbij goed van pas.

In de door ons gerealiseerde projecten komt de diversiteit in opdrachten en in opdrachtgevers tot uitdrukking: grootschalig, kleinschalig, binnenstedelijk, nieuwbouw, hergebruik, restauratie of een combinatie hiervan.

Ons bureau bestaat uit een vaste groep architecten, projectleiders en bouwkundig medewerkers met verschillende expertises waardoor er een enorme verscheidenheid aan kennis in huis is. Ontwerpteams kunnen worden uitgebreid met externe adviseurs. Daardoor komen wij tot geïntegreerde plannen en tot samenhang tussen de disciplines.
Hierin schuilt onze kracht, in de geïntegreerde aanpak van projecten;
het combineren en regisseren van verschillende disciplines binnen één project.
Daarbij staat niet de stijl maar de opgave centraal.
Tevens ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot inhoud, techniek, tijd en budget bij één partij. Samenwerkingsverbanden gaan we aan met (landschaps-)architecten, constructeurs en installatieadviseurs waar we een goede en lange ervaring mee hebben.

menu