Expertises


Kantoren, woningen, bedrijfspanden, interieurs,
zorg- en culturele instellingen...
Onze kracht is de geïntegreerde aanpak van projecten, het combineren en regisseren van verschillende disciplines binnen één project. Niet de stijl maar de opgave staat centraal.
Ons bureau bestaat uit een vaste groep architecten, projectleiders en bouwkundig medewerkers met verschillende expertises waardoor er een enorme verscheidenheid aan kennis aanwezig is binnen het bureau. Met onze kennis van duurzaamheid, bouwen, techniek, materialisatie & detaillering willen we niet alleen ruimtelijke vraagstukken oplossen, maar bovenal meerwaarde bieden.
Bovendien is er de afgelopen jaren een verandering in de aard van projecten ontstaan. De vraag verandert van nieuwbouw naar transformatie en hergebruik van gebouwen, waarbij ook het nieuwe interieur vaak wordt meegenomen. Onze jarenlange ervaring op al deze gebieden komt daarbij goed van pas.

De ontwerpteams kunnen ook uitgebreid worden met externe adviseurs. Daarmee komen wij tot geïntegreerde plannen en tot samenhang tussen de disciplines. Tevens ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot inhoud, techniek, tijd en budget bij één partij. Samenwerkingsverbanden gaan we aan met (landschaps-)architecten, constructeurs en installatieadviseurs waar we een goede en lange ervaring mee hebben.

De diversiteit in opdrachten en opdrachtgevers komt tot uitdrukking in de gerealiseerde projecten: grootschalig, kleinschalig, binnenstedelijk, nieuwbouw, hergebruik, restauratie of een combinatie hiervan.