Visie

 

Ons doel is het creëren van inspirerende buitenruimten, gebouwen en interieurs die de leefomgeving verbeteren. Omgevingen waarin de gebruiker centraal staat en optimaal kan leven, wonen en werken. Met een ruim perspectief ontwerpen we heldere gestructureerde oplossingen voor veelal complexe binnenstedelijke opgaven.
Concepten worden altijd zorgvuldig en in samenhang bedacht en gerealiseerd. Een duurzaam gebouw is immers, zoals de bouwgeschiedenis laat zien, een gebouw dat flexibel, tijdloos en aanpasbaar is en kwaliteit heeft in architectuur, structuur, materialisatie en detaillering.

Onze kracht schuilt in de aandacht die we geven aan alle aspecten die bijdragen aan de totstandkoming van een project. Aandacht voor ingewikkelde opgaven levert verrassende en heldere oplossingen op, waarbij functionaliteit en gebruikswaarde centraal staan. Aandacht betekent ook dat elke nieuwe opgave weer met frisse blik tegemoet getreden wordt. Met ambitie en nieuwsgierigheid zoeken we, samen met de opdrachtgever, telkens weer naar de meest duurzame oplossing voor de opgave.

Onze referenties laten een grote verscheidenheid aan opgaven en oplossingen zien. Alle projecten zijn met gedrevenheid, enthousiasme en toewijding tot stand gekomen.
De waardering voor onze aandacht voor de opgave en de centrale rol die wij de gebruiker geven, uit zich in vaste relaties met een groot aantal opdrachtgevers. We werken voor Gemeentes, projectontwikkelaars, universiteiten, woningbouwverenigingen en particulieren.

 

OVER ONS

Naast de partners Fred Bos en Dennis Hofman, bestaat ons bureau uit een vaste groep architecten en ontwerpers die betrokken blijven bij de projecten vanaf het conceptontwerp tot aan de realisatie. Een heldere organisatie met beperkte hiërarchie en duidelijke aanspreekpunten. Iedereen ontwerpt, tekent, organiseert en communiceert over zijn of haar project. Bij elk van de projecten is één van de partners betrokken. Afhankelijk van de opgave en omvang worden de projectteams samengesteld.

De geschiedenis van ons bureau gaat terug tot 1978. De Architektenkombinatie Rosdorff werd in dat jaar opgericht door Flip Rosdorff naar aanleiding van de opdracht voor het Ministerie van OC&W te Zoetermeer. Daarna volgde een lange reeks aan utiliteits- en woningbouwprojecten. Bijzondere opgaven waren de aanpassingen en uitbreidingen aan het Nederlands Congres Gebouw te Den Haag en het laboratoriumcomplex IPO te Wageningen.
Karel Rosdorff was vanaf het begin betrokken bij het bureau van zijn broer. In 1986 startte hij zijn eigen bureau in het kader van de nieuwbouw en renovatie van het Ministerie van V&W, in samenwerking met architect Kees van der Hoeven.
Fred Bos begon, na diverse samenwerkingen met de Architektenkombinatie Rosdorff, zijn bureau in 1986 in hetzelfde pand aan de Stille Veerkade 35. In 1998 fuseerden de 3 bureau’s en werd Gert Wiebing als partner opgenomen. Flip Rosdorff ging in 1994 met pensioen, maar bleef niettemin betrokken bij een aantal projecten. De aanpassing van het voormalig Ministerie van OC&W voor Binnenlandse Zaken en museum BroekerVeiling zijn daarvan de meest recente. Gert Wiebing heeft het bureau inmiddels verlaten en heeft zich als architect gevestigd in Noordwijkerhout.

Dennis Hofman is vanaf 1995 werkzaam bij het bureau en is in 2003 toegetreden tot de directie. Hij is in 2008 Karel Rosdorff opgevolgd als partner. Vanaf 1 april 2011 zijn Fred Bos en Dennis Hofman samen verantwoordelijk voor De Architektenkombinatie.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren